Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Hippalot-sivustoa (hippalot.fi).

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Sivustojen tekninen toteuttaja on Aatos Media. Saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti Wave-työkalulla (https://wave.webaim.org/).

Verkkopalvelujen saavutettavuuden tila

Hippaloiden sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1 -ohjeistusta.

Sivusto täyttää vaaditun AA-tason saavutettavuuskriteeristön. Olennaiset virheet ja suunnitellut korjaukset on kuvattu alla. Niissä käytetään WCAG 2.1. ohjeistuksen luokittelua.

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Osassa sivuston kuvista puuttuu vaihtoehtoinen/kuvaava teksti. Korjaustyö on käynnissä.

Palautetta saavutettavuudesta

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi antaa Hämeenlinnan kaupungin sähköisen palautekanavan kautta. Palautteisiin vastataan kahden viikon aikana.

Valvonta

Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Sivuston saavutettavuusongelmista voi tehdä selvityspyynnön tai kantelun valvovalle viranomaiselle verkkolomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi tai postitse: ESAVI kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna.